Nízký Jeseník.cz, hlavní stránka Přidat k oblíbeným
 

Anketa

Začátek NS, Woodboys otevřít (výřez)

Informační tabule otevřít

otevřít

otevřít

otevřít

Slavostní otevření NS otevřít

otevřít (výřez)

Mapa Břidlicové stezky otevřít
 
Willibaldzeche, Woodboys, Rodriquezův hrob, Žlutý květ a další tajemná jména pod sebou skrývají místa, kde se více než před sto lety těžila jílová pokrývačská břidlice. Právě tyto lokality propojila nově založená naučná trasa, Břidlicová stezka.

Vypravme se nahlédnout do kopců a údolí, které po léta vydávaly modročernou horninu, kterou naši předkové štípali na tenké plátky a pokrývali jimi střechy svých domů.

Trasa začíná první z dvanácti informačních tabulí v malebném údolí říčky Budišovky při starém důlním díle Woodboys.

Dále pokračuje přes můstek nad řekou na protější břeh k nedávno opuštěnému Lesnímu zátiší, Waldfrieden. V těchto místech byla dobývaná a štípaná břidlice také pro Národní divadlo v Praze.

Dále Vás cesta zavede až do Starých Oldřůvek, kde se na hranici vojenského prostoru Libavá, nachází areál Willibalzeche. Zde, nad řekou Odrou v minulosti probíhala těžba nejen pokrývačských břidlic, ale i olověné rudy- galenitu. Ke čtvrtému zastavení zamíříte do středu obce, kde v lokalitě Na skalce nahlédnete do okolí bývalého hlubinného komplexu. Pak ještě naposledy zůstanete ve stejné obci. Místo je označeno jako údolí potoka Oldřůvky a popisuje několik míst povrchového i hlubinného dobývání jižně od informační tabule.

Dále již vstoupíte na území vojenského výcvikového prostoru a divokým, pustým územím dorazíte až k zatavení číslo šest na Čermenském mlýně. Mohutný odval zdejšího dolu napovídá o čilém hornickém ruchu, který na katastru obce Čermná ve Slezsku dříve panoval. Z tohoto místa lze pouť po stezce ukončit návratem do Budišova n. B. nebo do Svatoňovic.

Sedmá tabule je umístěna již nedaleko odtud, při silnici do Čermné a ještě přidává několik dalších informací o dříve popisovaném ložisku. Žlutý květ je osmým zastavením Břidlicové stezky, prakticky v těsné blízkosti obce Čermná ve Slezsku a popisuje několik nehlubokých štol v nedalekém okolí. V obci naleznete zastavení s popisky místních informací. Další cestou doputujete k několikapatrovému podzemnímu komplexu zvanému Černý důl.

Areál je chráněným přírodním výtvorem a v zimním období ve zdejších chodbách hibernuje až několik desítek tisíc netopýrů. Při cestě přes obec Svatoňovice minete další informační tabuli s místopisným výkladem a zamíříte do Budišova nad Budišovkou. Poslední tabule v blízkosti Muzea jílovitých břidlic Vás seznámí nejen s tímto městem, ale i jeho okolím, jako je poutní místo Stará Voda a Cesta česko-německého porozumění v Guntramovicích.

Mimo popisu jednotlivých míst naleznete na informačních tabulích také fotografie, mapky, ukázky a popisy zkamenělin živočichů a rostlin doby spodnokarbonské. Kolekci doplňují obrázky pozůstatků nástrojů nalezených v zaniklých dolech a lomech. Břidlicová stezka byla otevřena 1. května 2005.

Věříme, že Vás virtuální putování po zaniklých dolech na pokrývačské břidlice zaujalo a někdy na stezku zavítáte.
Celá trasa je dlouhá 33 kilometrů, avšak je možné cestu upravit svým možnostem a patřičně ji zkrátit pomocí několika přístupových, značených zkratek. Pro svou vzdálenost je možno použít i kolo, což velmi doporučujeme. Závěrem je nutno upozornit na nebezpečí úrazu, které v těchto místech hrozí a dodržování své osobní bezpečnosti. Užijte si naučnou stezku ve zdraví.

Břidlicovou stezku zřídilo město Budišov nad Budišovkou, obce Svatoňovice a Čermná ve Slezsku za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

S přípravou pomáhali: Jan Gemela, Stanislav Staňek, Petr Strohalm, Josef Wagner, Pavel Kozelský.

Grafické řešení a realizaci provedla: Domovina, Lichnov